Ingyenes visszaküldés 100 napon belül
részletek megtekintése
Ingyenes kiszállítás 14 900 Ft felett, előre fizetés esetén*
részletek megtekintése

DSA

Webáruházunk olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 2022. október 19-i rendeletében - a digitális szolgáltatásokról szóló törvényben (DSA) - meghatározott közvetítői szolgáltatásokra vonatkozó meghatározásoknak.

Ezek a szolgáltatások a következők:

 • a) vélemény – egy olyan funkció, ami lehetővé teszi a termékértékelések írását és megosztását;

Annak érdekében, hogy Ügyfeleink teljes biztonságban használhassák webáruházunkat, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fent említett szolgáltatásokból eltávolítsuk az illegális tartalmakat, amint tudomást szerzünk róluk és ellenőrizzük őket. Ezek a szabályok ügyfeleinkre is vonatkoznak. Ezért Webáruházunk használata során ne továbbítson és ne tegyen közzé jogellenes tartalmakat.

A jogellenes tartalom olyan információ, amely önmagában vagy egy konkrét cselekményre való hivatkozással nem felel meg az általánosan alkalmazandó jogszabályoknak vagy a Szabályzatnak. Jogellenes tartalom lehet különösen:

 • - szerzői jogot sértő tartalom;

 • - diszkriminatív, sértő, vulgáris, gyűlöletkeltő vagy más módon személyes jogokat sértő tartalom;

 • - olyan termékek és a róluk szóló információk bemutatása, amelyek nem felelnek meg a meghatározott jogi követelményeknek vagy sértik mások jogait.

Termékértékeléseket tehet közzé, feltéve, hogy az Ön által véleményezett terméket ténylegesen megvásárolta és tesztelte. Ezen túlmenően fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk az olyan értékelések közzétételét, amelyek:

 • a) félrevezetőek;

 • b) díjazás ellenében készültek;

 • c) reklámot, marketinget vagy termékelhelyezést tartalmazó tartalmat tartalmaznak;

 • d) weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak;

 • e) sérti a személyiségi jogokat vagy a társadalmi együttélés elveit;

 • f) személyes vagy egyéb érzékeny adatokat tartalmaznak;

 • g) nem a termékre vonatkoznak;

 • h) vulgáris vagy általánosan sértőnek tekintett tartalmat tartalmaz, amelynek során a vélemények tartalmát automatikusan ellenőrzik az általánosan vulgárisnak vagy sértőnek tekintett szavak tekintetében.

Előfordulhat, hogy mi magunk is tudomást szerzünk a jogellenes tartalmakról, de bármilyen személytől vagy szervezettől is kaphatunk információt azok létezéséről, beleértve a megbízható bejelentőket is, akiknek a bejelentéseit mindig kiemelten kezeljük.

Nem végzünk előzetes, automatizált azonosítást és ellenőrzést az illegális tartalmakról. Minden ezzel kapcsolatos döntést azt követően hozunk meg, hogy a megfelelő ismeretekkel rendelkező személyek tájékoztattak minket a létezésükről.

Amint tudomást szerzünk az illegális tartalom létezéséről, eltávolítjuk azt, vagy megakadályozzuk a hozzáférést.

Ha a szolgáltatásunk igénybe vevője illegális vagy nem megfelelő tartalomról tájékoztat minket, akkor az alábbi lépéseket tehetjük:

 • a) bizonyos információk láthatóságának korlátozása, beleértve azok törlését, az azokhoz való hozzáférés megakadályozását, vagy visszavonását

 • b) a szolgáltatás teljes vagy részleges felfüggesztése vagy megszüntetése;

 • c) Fiók felfüggesztése vagy a Fiókkal kapcsolatos elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés felmondása.

Mindig úgy járunk el, hogy tiszteletben tartjuk szolgáltatásaink igénybevevőinek alapvető jogait, valamint a véleménynyilvánítás és az információ szabadságához való jogot. Egy adott szolgáltatás érdekelt címzettjei számára indokolást adunk arról, hogy miért alkalmaztunk korlátozásokat.

Törvény kötelez bennünket az ott meghatározott intézkedések megtételére vagy a meghatározott információk átadására, amennyiben erre felhatalmazott bírósági vagy közigazgatási hatóságtól utasítást kapunk. Ha ezek az intézkedések Önt vagy az Ön által továbbított tartalmat érintik, akkor az ott meghatározott határidőn belül, vagy ha nincs ilyen határidő meghatározva, legkésőbb az érintett intézkedés megtételekor tájékoztatjuk Önt a végzés kézhezvételéről.

Amennyiben olyan információt észlelünk, amely személyek életét vagy biztonságát veszélyeztető bűncselekmény lehetőségére utal, azonnal értesítjük az érintett tagállam(ok) illetékes bűnüldöző vagy igazságügyi hatóságait. Továbbá minden rendelkezésre álló információt rendelkezésre bocsátunk annak érdekében, hogy az ügyben hatékonyan tudjunk eljárni. Kiemelt célunk ügyfeleink biztonságának garantálása és érdekeinek védelme.

Ha illegális tartalmat észlel a szolgáltatásunkban, jogában áll jelenteni azt nekünk. Ezt az ezen az oldalon elérhető űrlapon keresztül teheti meg a "Jogellenes tartalom a weboldalon" menüpont kiválasztásával.

Ha Ön az adott szolgáltatás igénybevevője, illegális tartalmat jelent, és nem ért egyet a döntésünkkel vagy annak indoklásával az illegális tartalommal vagy a szolgáltatásaink feltételeinek nem megfelelő tartalommal kapcsolatban, jogában áll panaszt tenni az Ön értesítésétől számított 6 hónapon belül. Panaszát elektronikus úton nyújthatja be az ezen az oldalon elérhető űrlapon, a "Panasz egy meghozott határozattal szemben" opció kiválasztásával.

A lehető leggyorsabban válaszolunk a panaszára, és tisztázzuk az Ön által felvetett kifogásokat.

Figyelem: Ha egy panasz vagy bejelentés megalapozatlan, tájékoztatjuk a bejelentő személyt. Ha azonban a panasz vagy bejelentés a bejelentő személynek küldött figyelmeztetés ellenére megismétlődik, jogunkban áll 12 hónapra felfüggeszteni a bejelentő személy által küldött panaszok feldolgozását.

Kapcsolattartó pont a tagállami hatóságok, a Bizottság és a Digitális Szolgáltatások Testülete számára lengyel és angol nyelven: dsa@modivo.com